Welkom op de blog van basisschool Sint Jozef

We hebben deze blog geopend om leerlingen kennis te laten maken met het verstrekken van informatie via het internet. Daarnaast gaan we ook informatie & actualiteiten verstrekken over de school zelve.

Verstrekken van informatie via het internet is zo gedaan, maar het kan afhankelijk van de informatie kan het ook nadelige gevolgen hebben. Zo zijn er mensen die onbezonnen een verslag doen over hun leven dat later een negatief effect kan hebben. Zoals bij een sollicitatie. Vaak zijn het zelfs zaken die in principe niet om te schamen zijn, maar kunnen een werkgever of andere derde partij toch een bepaald negatief beeld geven over iemand.

Vandaar dat het ook belangrijk is om goed na te denken over wat je op het internet plaatst.
Het internet kan daarnaast ook positieve gevolgen hebben. Dat is dan ook het streven.

Gebruik het internet in je voordeel. Zeker als je persoonlijke informatie wil delen met de wereld. Als het om algemene zaken gaat dan kun je uiteraard wat soepeler zijn met de informatie die je deelt.

Het belangrijkste is om altijd na te denken wat kunnen de gevolgen zijn voor ten eerste uzelf en daarnaast voor derden, voordat je iets op het internet plaatst.

De commentaren zijn gesloten.